Projekti

Projekti:

Vsako šolsko leto tečejo v okviru izvedbenega kurikula vrtca različni projekti. V šolskem letu 2017/2018 bomo izvajali naslednje projekte:

Sodelujemo še:

– s III. OŠ v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja (več o projektu …) 

– z OŠ Glazija v projektu Strokovni center VSI (več o projektu…)