Skoči na glavno vsebino

Sklad vrtca

Vrtec Anice Černejeve je na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) v šolskem letu 2010/2011 ustanovil Sklad Vrtca Anice Černejeve s sedežem na Kajuhovi ulici 5, 3000 Celje. Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki podpirajo izvedbo dodatnih vzgojno-izobraževalnih vsebin v vrtcu in bogatijo izvedbeni kurikul vrtca ter na ta način pripomorejo h kakovosti bivanja otrok v vrtcu. Prav tako je namen sklada nabava in nakup nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje zadovoljstva otrok v vrtcu (igrala, ikt sredstva, didaktični materiali,…) Predsednica sklada vrtca je Darija Jankovič, pomočnica ravnateljice.

Dostopnost