Skoči na glavno vsebino

Občina stalnega bivališča = zavezanka plačila razlike v ceni

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je bil v Zakonu o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015) spremenjen četrti odstavek 28. člena Zakona o vrtcih v smislu, da razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev.

(Prvotno je Zakon o vrtcih določal, da sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče.)

Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Sprememba se začne uporabljati 1. 6. 2015.

Pomembno za starše je, da vsako spremembo stalnega prebivališča občine bivanja javijo na upravo vrtca in pristojnemu centru za socialno delo zaradi pravilnosti izdaje odločbe za subvencijo plačila vrtca.

Dostopnost