Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Naša svetovalna delavka je Sanja Slapar, univ. dipl. psih

Osebno se lahko pri njej oglasite po predhodnem dogovoru.

Pokličete jo lahko po telefonu : 03/428 64 70 (enota Luna)  ali pošljete elektronsko pošto na naslov: sanja.slapar@guest.arnes.si

Namen svetovalne službe v vrtcu:

Svetovalna služba pomaga in sodeluje v vrtcu z osnovnim ciljem in namenom, da bi vrtec in dom skupaj v čim večji meri ustvarjala optimalne pogoje za razvoj otrokovih sposobnosti v predšolskem obdobju. Skupaj z drugimi udeleženci – v sodelovanju s starši, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic ter vodstvom vrtca želi ustvariti pogoje za dobro počutje vseh udeležencev in da bi bili kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnih in drugih zastavljenih splošnih ter posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

Odnos med vrtcem in starši oziroma družinami je za čim bolj kakovostno vsakdanje življenje predšolskih otrok posebno pomemben. Starši postajajo v vrtcu sogovorniki in soustvarjalci. Zato želimo, da bi naše sodelovanje uspelo in da bi bilo najboljša osnova za dobro klimo. S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

 • vpis in izpis otrok,
 • vključitev otroka v vrtec (priprava in pomoč staršem, ki jih zanima ali skrbi vključitev otroka v vrtec, pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj),
 • posvetovanje o vzgoji in razvoju otroka (svetovanje in pomoč staršem, ki imajo kakršnekoli težave z otrokom),
 • razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah in stiskah (težave pri hranjenju ali spanju, neprimerno vedenje, nemirnost, močenje postelje),
 • razumevanje otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
 • težave otroka pri sodelovanju in vključevanju v skupino,
 • pomoč otroku s težavami in primanjkljaji v razvoju (sodelovanje s starši pri vzpostavljanjem stikov s specialno pedagoginjo ali drugimi strokovnimi delavci in institucijami – pomoč pri postopku usmerjanja otrok),
 • sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami – strokovne skupine,
 • integracija in zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
 • prehod otroka iz vrtca v šolo.

Oblike sodelovanja

 • individualni razgovori (osebno na sedežu svetovalne službe, ali po dogovoru v vaši enoti vrtca)
 • odgovori na zastavljena vprašanja
 • strokovne skupine (otroci s posebnimi potrebami)
 • skupinske oblike dela (predavanja in delavnice na želeno temo, krajši seminarji in delavnice na pobudo staršev) – Vrtec za starše

V kolikor je potrebno, svetovalna delavka z vašim soglasjem sodeluje tudi s strokovnimi institucijami (s pedopsihološko ambulanto, s Centrom za socialno delo, z drugimi zdravstvenimi institucijami in s svetovalnimi centri). Svetovalni proces temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov ter zmeraj poteka v dobrobit otroka in njegove družine.

Dostopnost