Skoči na glavno vsebino

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

           

 

Časovni okvir: 1. 3. 2022 – 20. 11. 2023

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj je uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (VITR za 2030). Področje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) se je razvilo iz potrebe po soočanju z vse večjimi trajnostnimi izzivi tudi v vzgoji in izobraževanju. VITR uporablja k aktivnosti usmerjene, inovativne pedagoške pristope, s katerimi učečim se omogoča, da pridobijo znanje, postanejo bolj ozaveščeni ter aktivno prispevajo k preobrazbi v bolj trajnostno družbo. Zato je vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj vseživljenjski proces i prepoznan kot ključni dejavnik pri doseganju vseh ciljev trajnostnega razvoja. Svoj namen dosega s preoblikovanjem družbe.

Z izvajanjem dejavnosti in projektnimi vsebinami bomo v vrtcu sledili vsebinam in ciljem VITR, krepili vrednote in sledili ciljem, ki smo si jih zastavili v okviru projekta.

Predstavitev naših ciljev

 

Dostopnost