Skoči na glavno vsebino

Razvojni oddelek

Vrtec AC - razvojni oddelek.
V enoti Luna (Ljubljanska cesta 48, Celje) izvajamo tudi prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami. V dva oddelka se lahko vključijo otroci z raznolikimi primanjkljaji, ki jim je Zavod za šolstvo RS izdal odločbo o usmerjanju v ta program. Strokovna podlaga za delo je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, ki je bil sprejet 22. 6. 2006 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

V oddelku je do šest otrok in dve strokovni delavki:
1. oddelek: vodja oddelka Jelka Škornik Prislan in pomočnica vzgojiteljice Darja Bohorč
2. oddelek: vodja oddelka Martina Medenjak in pomočnica vzgojiteljice Nataša Kadilnik.

Delo poteka podobno kot v drugih oddelkih našega vrtca (dnevna rutina, usmerjene dejavnosti, aktivnosti na prostem, teme vezane na letni čas in vsakodnevno dogajanje), s to razliko, da je povsem prilagojeno potrebam posameznega otroka – več časa, spodbud, motivacije in ponavljanja dejavnosti na njim zanimiv način. Hkrati pa se v oddelku izvaja delo individualno z vsakim posameznikom. Za vsakega otroka vodja oddelka, v sodelovanju s starši, izdela individualiziran program na osnovi katerega se vsi vključeni prizadevamo v smeri doseganja zastavljenih ciljev na različnih področjih otrokovega razvoja (gibalni razvoj – groba in fina motorika, govor, socialno – čustveni razvoj, zaznavno – spoznavni razvoj). Poudarek v oddelku je na razvijanju samostojnosti, hkrati pa sledimo načelom postopnosti. Cilji in vsebine so prilagojene otrokovim razvojnim posebnostim in sposobnostim.

Otroci oddelka s prilagojenim programom se aktivno vključujejo v življenje in delo ostalih rednih skupin v naši enoti. Skupaj bivajo v okolici vrtca, na igrišču, vključujejo se v praznovanja, srečujejo na predstavah, nastopih in medsebojnih obiskih. Druženje z ostalimi otroki pripomore k temu, da se otroci med seboj poznajo, sodelujejo in so povezani. Velika prednost takšnega oddelka je tudi v tem, da lahko ujamemo pravi trenutek, ko je otrok pripravljen sodelovati, pa naj gre za gibalne aktivnosti, spodbujanje samostojnosti ali razvijanje drugih spretnosti. Veliko časa preživimo na prostem, kjer spoznavamo in raziskujemo svet in življenje v okolici vrtca in mestnega parka.
Oddelek sodeluje z razvojno ambulanto (zdravnica, delovna terapija, fizioterapija, logoped), z  Dispanzerjem za psihohigieno otrok in mladine in ambulanto za zobno preventivo.

Pogovorne ure:
1. Vzgojiteljica Jelka Škornik Prislan                        vsako 1. sredo v mesecu
vzg. – pomočnica vzgojiteljice Darja Bohorč                  od 15.00 – 17.00

2. vzgojiteljica Martina Medenjak                             vsak 1. torek v mesecu
vzg. – pomočnica vzgojiteljice Nataša Kadilnik              od 15.00 – 17.00

 
       

 

Dostopnost