Skoči na glavno vsebino

Postopek

Vrtec vpisuje in sprejema novince v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Javni vpis za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu in ga vrtec vsako leto objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja, na svoji spletni strani in spletne strani občine ustanoviteljice, Mestne občine Celje. 

Vloge za vpis, ki prispejo po roku javnega vpisa, se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bi morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom. Pri vključitvi imajo prednost otroci, ki so na čakalnem seznamu vrtca oz. centralnem čakalnem seznamu (kjer so združeni čakalni seznami vseh treh javnih vrtcev v MO Celje).

Vrtec sme sprejeti otroka, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Pogoj za vključitev otroka je tudi cepljenje po obveznem programu – razen v primeru, da za necepljenje obstaja medicinski razlog.

Vrtec v začetku novega šolskega leta sprejme novince, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec s septembrom tekočega leta. Ostale otroke sprejema, ko izpolnijo z zakonom določen starostni pogoj za vstop v vrtec in če ima vrtec še prosta mesta v že oblikovanih oddelkih po LDN.

Starši oz. skrbniki dobite vlogo za vpis na spletni strani Vrtca Anice Černejeve (tukaj) in osebno na upravi vrtca.

 

Izpis iz vrtca

V skladu z določili XI. člena pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca. Izpisnico lahko prinesete osebno, pošljete po klasični pošti ali skenirano po e-pošti.

Veselimo se sodelovanja z vami.

 

 

Dostopnost