Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

 

Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

Pri vpisu prejmejo starši publikacijo o vrtcu, prvi dan prihoda otroka v vrtec pa tudi zgibanko z vsemi pomembnimi podatki in telefonskimi številkami.

Preko oglasnih desk, ki so v garderobah otrok, sproti obveščamo starše o tem, kakšne dejavnosti potekajo in kako se odvija življenje v skupini.

Roditeljski sestanki

1. Roditeljski sestanek

Prvo srečanje staršev in strokovnih delavcev, ki bodo v tekočem letu skrbeli za njihove otroke, je zadnji dan v avgustu. Na tem sestanku starši dobijo prve informacije o skupini, delovnem času strokovnih delavcev, dnevnem redu in načinu dela strokovnih delavcev v skupini. Dogovorijo se o načinu uvajanja otrok v skupino, da bi s tem olajšali otrokove težave ob vstopu v vrtec.
Starši, ki otroke prvič vpišejo v naš vrtec,  dobijo na tem srečanju prve informacije o vrtcu in o življenju v njem. Starši dobijo tudi odgovore na vsa zastavljena vprašanja, lahko pa si tudi ogledajo enoto v kateri bo njihov otrok.

2. Roditeljski sestanek

Predviden je v mesecu oktobru. Namenjen je predstavitvi letnega delovnega načrta (LDN) vrtca in LDN vzgojiteljice, pri slednjem pa lahko starši tudi tvorno sodelujejo, saj se lahko dogovorijo za oblike sodelovanja in nadstandardni program v skupini.

3. Roditeljski sestanek

Namenjen je predstavitvi dela v skupini ali izbrani strokovni temi. Predviden termin za ta sestanek je mesec februar.

4. Zaključna srečanja s starši

Namenjena so pregledu dela v skupini v in prijetnem druženju ob koncu šolskega leta.

Govorilne ure

Vsak mesec imajo vzgojitelji po dve uri namenjeni za individualne pogovore s starši o otrokovem počutju, sodelovanju in razvoju. Večinoma so starši na te pogovore vabljeni, lahko pa se tudi sami vpišejo, kadar želijo o svojem otroku dobiti podrobnejše informacije.

Vrtec za starše

Oblika strokovnega sodelovanja s starši . Vsebinski program zastavljamo vsako leto sproti ali v obliki okrogle mize o aktualni strokovni problematiki,  ali s sodelovanjem z zunanjimi strokovnjaki posameznih področij. Naše dolgoletno sodelovanje v okviru področja sodelovanja s starši je sodelovanje z Zavodom za gozdove, OE Celje – z gozdarjem in gozdnim pedagogom Boštjanom Hrenom – skupaj izvajamo program z naslovom Razigrani gozd. Gre za popoldansko druženje staršev z otroki v Mestnem gozdu, katerega prvi cilj je bil povabiti starše skupaj z otrokom v naravno okolje in aktivno preživeti popoldne v gozdu. Zavedamo se, da vzgajamo z lastnim zgledom, zato je pomembno, da smo najprej aktivni odrasli in otrok nam bo sledil.

Druge oblike sodelovanja s starši

  • razne ustvarjalne delavnice za starše in otroke
  • športni popoldnevi
  • skupni izleti
  • jesenski pikniki in praznovanje jeseni
  • obiski v skupinah – sodelovanje pri vzgojnem delu – v dogovoru s strokovnimi delavci
  • skupine na obisku pri starših, ki imajo kakšen zanimiv poklic ali konjiček, kmetijo

Sodelovanje s starši poteka skozi različne oblike. Pomembno je razlikovati med vsebinami, ki jih pripravljajo vzgojiteljice za svoje oddelke, in vsebinami, ki so zastavljene širše – na nivoju enote ali vrtca. Vsebine, ki jih organizirajo vzgojiteljice za svoj oddelek, so prilagojene razvojnim sposobnostim in specifikam otrok točno določenega oddelka. Vsebine, ki so zastavljene na nivoju enot ali vrtca zahtevajo aktivno vlogo starša, ki skupaj z otrokom izvaja in prilagaja ponujene dejavnosti sposobnostim svojega otroka.

 

Dostopnost