Skoči na glavno vsebino
SPLOŠNI PODATKI: VRTEC ANICE ČERNEJEVE
(vrtec deluje kot javni zavod)

USTANOVITELJ VRTCA: MO CELJE

SEDEŽ VRTCA: Kajuhova ulica 5, 3000 CELJE

TELEFON: 03 428 64 50

TEL./FAX: 03 428 64 59

E – mail: vrtec.anice-cernejeve@guest.arnes.si

ENOTE VRTCA:

ENOTA LUNA, Ljubljanska cesta 48, Celje TELEFON: 03 428 64 70
ENOTA MAVRICA, Čopova ulica 21, Celje TELEFON: 03 425 38 40
ENOTA HRIBČEK, Hrašovčeva 1, Celje TELEFON: 03 428 56 33
ENOTA SONCE, Kajuhova ulica 5, Celje TELEFON: 03 428 64 50
ENOTA BOLNIŠNICA, Oblakova ulica 5, Celje

 VODSTVO VRTCA:

Ravnateljica: Vanja Krašovic, dipl.vzgojiteljica predšolskih otrok

Pomočnica ravnateljice: Darija Jankovič, dipl.vzgojiteljica predšolskih otrok

UPRAVA VRTCA:

Poslovna sekretarka: Martina Hrovat

Računovodja: Silva Lipuš

Knjigovodja: Darja Mraz

Svetovalna delavka: Sanja Slapar, univ. dipl. psih.

Organizator prehrane in zdravstveno – higienskega režima: Ana Veber, uni. dipl. ing. živilske tehnologije

Vodja kuhinje: Nataša Ferk Kovač.

Na upravi vrtca lahko urejate vse potrebno glede vpisa – izpisa otroka, dobite pa  lahko tudi podrobnejše  informacije o obračunu oskrbnin.

Želimo si, da bi vsak vaš problem ali dilemo lahko rešili čimprej, zato vam sporočamo, da smo dnevno dosegljivi od 7. do 15. ure, v popoldanskem času pa po predhodnem dogovoru.


POSEBNOSTI:

1.BOLNIŠNIČNI ODDELEK ZA PREDŠOLSKE OTROKE
 (na otroškem oddelku, na oddelku otroških kirurških strok in otorinolaringološkem oddelku Splošne bolnice Celje)

VZGOJITELJICI:

Suzana Čakš, otroški oddelek
Simona Teršek, otorinolaringološki oddelek

  • izvajanje vzgojnega dela za hospitalizirane predšolske otroke,
  • sodelovanje s starši hospitaliziranih otrok,
  • sodelovanje s sodelavci vrtca in zunanjimi strokovnjaki.

 

2.RAZVOJNI ODDELEK: za otroke s posebnimi potrebami z izdano Odločbo Komisije za usmerjanje otrok Zavoda RS za šolstvo oziroma zapisnikom

  1. oddelek: vzgojiteljica: Jelka Škornik Prislan in pomočnica vzgojiteljice: Darja Bohorč
  2. oddelek: vzgojiteljica Martina Medenjak in pomočnica vzgojiteljice Nataša Kadilnik

Oddelka delujeta v Enoti Luna. Posebnost oddelkov: izvajanje prilagojenega programa. V oddelku je lahko največ 6 otrok. Oddelka sodelujeta z rednimi oddelki enote in vrtca.

Dostopnost