Centralni čakalni seznam

Centralni čakalni seznam

S 1. decembrom 2019 smo vsi trije javni vrtci Mestne občine Celje (Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve in Vrtec Zarja) združili čakalne sezname v skupni centralni čakalni seznam, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Za dodatne informacije lahko pokličete svetovalno delavko Sanjo Slapar na tel. št. 03 428 64 70 ali 428 64 50.

Otroci se vključujejo v vrtec s čakalnega seznama glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku (20. b člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 36/2010).