Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti, ki jih ponujamo v šolskem letu 2019 – 2020:

četrtek

ANGLEŠČINA
enota LUNA torek
 GLASBENI VRTEC
 enota MAVRICA četrtek
enota LUNA torek
 GIBANJE ZA OTROKE enota SONCE četrtek
enota MAVRICA ponedeljek in sreda
enota LUNA četrtek
 enota HRIBČEK  torek

Otroci, za katere se bodo starši odločili, da bodo obiskovali dodatne dejavnosti, se ne morejo vrniti v oddelek, ampak jih po končani dejavnosti pridejo iskati starši (Ministrstvo za šolstvo in šport).